Honorar

Vi arbejder udfra princippet “no cure – no pay”

med andre ord, det er gratis, hvis vi ikke finder forhold i ejendomsvurderingen,

som begrunder en ændring.

 

Finder vi derimod forhold der bevirker, at enten den samlede ejendomsvurdering eller
grundværdi ændres, udgør vores honorar en procentdel af det samlede tilbagebetalingskrav.

Alle fremtidige besparelser der opnåes

– som følge af vores arbejde – tilfalder alene Jer som ejer.