Processen

I vores process indgår bla. følgende

  • Vi indhenter fornøden information om den gældende ejendomsvurdering.
  • Vi gennemgår ejendomsvurdering og undersøger vurderingsniveauerne for området.
  • Vi undersøger dels udlejningspriser og dels handelspriser i området.
  • Vi gennemgår det af SKAT anvendte vurderingsniveau.
  • Vi sammenligner ejendomsvurderingen med dels niveauet for området og dels tilsvarende ejendomme.
  • Vi undersøger om det af SKAT ansatte ejendomsværdiskattestop og grundskatteloft er korrekt.
  • Vi udarbejder procesmaterialet til sagsopstart hos myndighederne.
  • Vi afholder møder med offentlige myndigheder i det omfang det er nødvendigt.
  • Vi sikrer at frister i forhold til ankemuligheder overholdes.