Profil

Property Consult har specialiseret sig i at bistå såvel danske som
udenlandske ejendomsselskaber i forbindelse med beskatning af fast ejendom i Danmark.

Vi påtager os for kunder at gennemgå ejendomsporteføljer med henblik på at vurdere, om det er muligt at få
ændret den offentlige ejendomsvurdering, således at der hermed udløses et tilbagebetalingskrav for ejerne på
for meget betalt skatter og afgifter.

 

Vore medarbejdere har i mange år været ansat i dels kommune og dels SKAT, hvor man har beskæftiget sig
med netop dette område.

Det er vores erfaring dels på baggrund af ovennævnte og dels i forbindelse med gennemgangen af vores kunders ejendomsporteføljer, at der er tale om et område med store perspektiveri forhold til optimering af ejendommenes drift.

Vi tilbyder en grundig gennemgang af den offentlige ejendomsvurdering, naturligvis i overensstemmelse med den gældende lovgivning og i dialog  med ejer eller dennes repræsentant.

 

Det som ligger os på sinde er, at man som ejer af fast ejendom i Danmark
bliver beskattet af den reelle værdi af ejendommen, hverken mere eller mindre.